Polityki prywatności i stosowania plików cookies

Właścicielem, administratorem i operatorem serwisu www.trip.pl jest Centrum Kongresowe PLUS Sp. z o.o. 53-206 Wrocław, ul.Rymarska nr 2, lok.2 oddział: Zakopane 34-500, ul.
Tetmajera 35/14
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7361415418 .

Zasady ocrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych:
Centrum Kongresowe PLUS Sp. z o.o. 53-206 Wrocław, ul.Rymarska nr 2, lok.2 oddział: Zakopane 34-500, ul. Tetmajera 35/14 jest administratorem danych osobowych (ADO) które są zbierane przez serwis internetowy podczas zapisywania się do newsleterów oraz wypełniania formualrzy zapytań.


Centrum Kongresowe PLUS Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), można się z nim kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na adres email iod@trip.pl

Jakie Dane przetwarzamy:
Wypełniając formularze na stronach serwisu przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer tel.

Twoje dane osobowe przetwarzamy, do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w celach marketingowych i informacyjnych wysyłając szczegółowe oferty naszych usług i odpowiadając na zapytania przesłane za pomocą formularzy umieszczonych w serwisie.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci prawo do:

 • aktualizacji Twoich danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
 • rządania przekazania innemu podmiotowi Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych z serwisu.

W celu wykonania w/w praw należy skontaktować się z Inspektora Danych Osobowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobm trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Pliki cooki

Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


Postanowienia końcowe.
Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://zakladaniestronwww.pl/polityka-prywatnosci/
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy

OK, close